Home>Photo Gallery

Tourists view plum blossoms in China's Chongqing

13-03-2018Source:Xinhuanet

Tourists view plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Wang Quanchao)

Tourists view plum blossoms at Shangmatai Village of Chengjiang Township, southwest China's Chongqing Municipality, March 11, 2018. (Xinhua/Qin Tingfu)

Source: Xinhuanet

Editor: Liu Shuqiao