Home > News

Scenery at Zhagana scenic area in Gansu

Source:Xinhuanet15-10-2020

Aerial photo taken on Oct. 13, 2020 shows the scenery at Zhagana scenic area in Diebu County of Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Chen Bin)

Aerial photo taken on Oct. 13, 2020 shows the scenery at Zhagana scenic area in Diebu County of Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Chen Bin)

Aerial photo taken on Oct. 13, 2020 shows the scenery at Zhagana scenic area in Diebu County of Gannan Tibetan Autonomous Prefecture, northwest China's Gansu Province. (Xinhua/Ma Sha)

Source: Xinhuanet

Editor: Liu Shuqiao