Home > News

Early winter scenery of Summer Palace in Beijing

Source:Xinhuanet09-11-2020

Photo taken on Nov. 8, 2020 shows the early winter scenery of the Summer Palace in Beijing, capital of China. (Xinhua/Chen Jianli)

Photo taken on Nov. 8, 2020 shows the early winter scenery of the Summer Palace in Beijing, capital of China. (Xinhua/Chen Jianli)

Photo taken on Nov. 8, 2020 shows the early winter scenery of the Summer Palace in Beijing, capital of China. (Xinhua/Chen Jianli)

Editor: Liu Shuqiao