Home > News

Dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Jiangsu

Source:Xinhua17-11-2020

Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province. (Photo by Xu Changliang/Xinhua)

A visitor paints in a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province, Nov. 15, 2020. (Photo by Xu Changliang/Xinhua)

Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province. (Photo by Xu Changliang/Xinhua)

Aerial photo taken on Nov. 15, 2020 shows a dawn redwood forest at Hongze Lake Wetland Scenic Area in Sihong County, Suqian, east China's Jiangsu Province. (Photo by Xu Changliang/Xinhua)

Source: Xinhua

Editor Hao Jing